top of page

8è Congrés del PSOE Palma. Ponència Marc

El PSOE Palma celebrarà el seu 8è Congrés a Palma el proper 19 de febrer, una cita marcada per l’àmplia participació de la militància, i que marcarà l’agenda política que els socialistes volen per els pròxims anys a la ciutat de Palma.

 

El congrés estirà compost per delegacions de militants representatives de les quatre agrupacions i joventuts socialistes de Palma, i en ell es debatràn i definiran les línies polítiques que marcaran després les propostes socialistes del pròxim programa electoral a les eleccions municipals de 2023.


Els delegats i delegades al congrés designaran també a la nova Comissió Executiva que encapçalarà el ja secretari general dels socialistes de Palma, Jose Hila, així com la resta dels òrgans i càrrecs que gestionaran l’organització durant els pròxims quatre anys.


La militància del PSIB-PSOE ha participat de manera molt activa en el procés de redacció de la Ponència Marc del 8è Congrés del PSOE Palma, que ha estat coordinada pel diputat Joan Ferrer. Aquests són alguns dels punts més destacats de la ponència marc:


1. Volem una Palma en color, diversa, orgullosa, oberta, inclusiva i lliure de violències masclistes

Impulsarem mesures específiques per a evitar la discriminació per raons de sexe, origen, raça o cultura, la LGBTI-fòbia i els discursos de l'odi. Definirem polítiques actives per donar alternatives laborals, educatives i socials a les dones prostituïdes. També donarem tot l'impuls a l'atenció a les víctimes de la violència masclista i als seus fills i prioritzarem els plans d'Igualtat i Conciliació laboral tant a l'administració municipal com en col·laboració amb el sector privat.


2. Una xarxa municipal d’assistència als barris per a les persones ancianes, als infants i als depenents, prioritzant l'atenció domiciliària

L'atenció a les persones ancianes, als infants, als depenents, així com la lluita contra la pobresa es desenvoluparan des d'un nou enfocament descentralitzat i fent del barri el nou nucli a partir del qual es desenvolupin els sistemes d'assistència. Volem una ciutat on es garanteixi l'accessibilitat universal, oberta i inclusiva, amb un urbanisme amb enfocament de gènere. A les llars treballarem per a evitar la pobresa energètica i la soledat no desitjada amb una implicació directa de l'Ajuntament.


3. Reforçarem l'assoliment del dret a l'habitatge construint habitatge públic i de protecció oficial amb el sector privat. Impulsarem iniciatives per controlar els preus dels lloguers i la gentrificació

L'habitatge ha d'esdevenir la nova pota de l'estat del benestar. Per aconseguir-ho, i com a zona tensionada, exercirem totes les mesures que es posin a l'abast del municipi per aplicar un control dels preus de lloguers. Serem ferms en demanar a les administracions competents més mesures per protegir l'habitatge del seu ús com una mercaderia especulativa i per això exigirem, amb la finalitat d'augmentar l'oferta d'habitatges, una regulació de les vendes de pisos a persones no residents per tal que els hagin de destinar obligatòriament a usos residencials.


4. Les energies renovables, la millora de l'eficiència energètica als edificis plurifamiliars i les noves zones verdes com a eixos del combat contra el canvi climàtic

Impulsarem plans de col·laboració publicoprivada per al desplegament d'energia solar i mesures de rehabilitació d'edificis per assolir la seva eficiència energètica que redundin en un estalvi en la factura de la llum dels ciutadans. Reforçarem el projecte amb EMAYA com a companyia pública distribuïdora d'energia que permetrà dotar d'energia neta als principals serveis públics de Palma, inclòs l'enllumenat. Les zones verdes, acompanyades d'un pla de reforestació, creixeran per tal de combatre l'excés d'escalfament que patim a la ciutat especialment a l'estiu i es nodriran del perfeccionament del tractament del cicle de l'aigua. Per aconseguir-ho, ens ajudarem de les estratègies de tecnologies intel·ligents d'«smart city» que tenim al nostre abast.


5. Una ciutat on ho tinguis tot a 15 minuts, amb tramvia, bus, bicicleta, patinet o a peu

Amb el nou Pla General construirem la ciutat abastable i cohesionada socialment i territorialment en corones de 15 minuts on el tramvia jugarà un paper fonamental a l'hora d'oferir una alternativa sòlida als vehicles particulars i que transformarà, al seu entorn, les Avingudes i la plaça Espanya en una zona de prioritats invertides a favor de vianants, ciclistes i transport públic. Ho complementarem amb l'ampliació de la xarxa de mobilitat activa, inclosos els patinets, que reforçarem amb mesures específiques per millorar l'intercanvi de mitjans de transport: zones de baixes emissions, aparcaments dissuasius, punts d'estacionament segurs per a patinets i bicis, noves formes de mobilitat com el «car sharing», etc. L'EMT tendrà un paper indispensable en aquesta equació per aconseguir assolir el dret al transport públic adaptat a la demanda i millorar així les freqüències i serveis a tots els barris i pobles de Palma.


6. Apostem pel turisme sostenible i de qualitat com la principal indústria de la ciutat, donant suport a l’economia blava, cultural i creativa que generaran nous talents

Aprofitant les potencialitats de connectivitat aèria que ens brinda la indústria turística, donarem suport a iniciatives inclusives i sostenibles d'economia blava, bio economia i economia cultural i creativa que generaran nous talents i també noves oportunitats d'ocupació de qualitat. El comerç de proximitat seguirà sent una prioritat i per això ens plantarem davant la proliferació de les grans superfícies que contrarestarem apostant per la innovació i per millorar els itineraris i eixos comercials de proximitat fent-los més atractius, verds i amables a la ciutadania. En l'àmbit turístic implantarem mesures per garantir el respecte a l'entorn humà i al territori alhora que continuem sent innovadors en el plantejament de la nostra estratègia per garantir la sostenibilitat alhora que ens adaptem a les noves formes del turisme evolucionat postpandèmia sense oblidar el repte de continuar consolidat la desestacionalització.


7. Educació, cultura i esports descentralitzats per aconseguir una ciutat equitativa i justa. Continuarem reforçant la gratuïtat del cicle escolar de 0 a 3 anys.

Volem reaprofitar tot el teixit educatiu, social i cultural de la ciutat fent de les estructures multiús de les escoles, instituts i casals de barri una pràctica generalitzada per acostar la cultura als barris. Seran també centres on s'impulsaran d'iniciatives per a evitar el fracàs escolar i esdevendran en centres neuràlgics de la vida als barris, també els horabaixes. Continuarem aplicant l'estratègia de reforçar la gratuïtat integral, no sols al cicle de 0 a 3 anys, sinó a tota la resta dels itineraris acadèmics. El mateix succeirà amb els poliesportius que, a més, descentralitzaran la seva activitat perquè l'activitat física formi part de les estratègies per dur una vida saludable entre tots els segments d'edat i que se sumarà als programes de cura de la salut mental i acompanyament que es reforçaran. Culturalment, els principals projectes es desenvoluparan fora del centre per acostar la cultura a les barriades i implicarem més esforços per tornar a situar a Palma en el centre del mapa dels principals esdeveniments culturals i musicals del Mediterrani.


8. Els joves, el principal potencial com a element de canvi pels quals hem de facilitar la seva emancipació com a principal objectiu

És necessària la implicació de totes les àrees de l'Ajuntament, conjuntament amb la resta d'institucions responsables, per aconseguir el dret a l'emancipació dels joves que es materialitzi amb polítiques específiques que es concretin en beques, entre d'altres, per assolir una formació de qualitat adaptada als nous reptes professionals i que eviti l'abandonament primerenc. La garantia del dret a l'habitatge es consolidarà amb mesures específiques per a joves com reserves de percentatges de pisos de protecció oficial en règim de lloguer destinats als joves.


9. Noves formes de participació i governança per la ciutat de Palma i la seva àrea metropolitana

Els socialistes de Palma ens implicarem en les noves estructures participatives que han evolucionat amb el temps per garantir la representativitat de la societat civil en els processos de presa de decisions i disseny de les polítiques municipals. Ens basarem en un model de bidireccionalitat i horitzontalitat entre la ciutadania i l'administració municipal, on prevalgui la transparència. Això es reproduirà també en el model de relació de l'Ajuntament amb la resta d'institucions amb competències en la gestió de l'Àrea Metropolitana de Palma, imprescindible per afrontar els reptes que assumeix la nostra ciutat per la seva condició de doble capitalitat mallorquina i balear.


10. Un partit unit i fort per aconseguir la tercera victòria socialista l'any 2023

Ens plantejam com a principal horitzó revalidar i augmentar la majoria assolida a les eleccions municipals de 2019 on fórem la força més votada de la ciutat i que ens permet ostentar la batlia de Palma per quatre anys consecutius. Amb aquest mateix impuls volem treballar de forma territorialitzada i sectorialitzada per fer arribar els principis socialistes d'igualtat, justícia social, solidaritat, llibertat, radicalitat democràtica, transparència, feminisme, sostenibilitat i internacionalisme, entre d'altres, a tots els racons de Ciutat. Hem de comunicar que som l'únic referent solvent de l'esquerra política capaç no només de complir la seva paraula i programes electorals sinó també l'única alternativa i mur de contenció a les polítiques de la dreta i la ultradreta carregades d'odi, discriminació i destrucció dels serveis públics essencials.
Comments


bottom of page