top of page

Aprovades les propostes del PSOE Palma en la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans

El PSOE Palma ha aconseguit aprovar de manera favorable les propostes presentades davant la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans de l'Ajuntament de Palma. Aquestes iniciatives busquen millorar la qualitat de vida dels ciutadans i enfortir els serveis públics, amb un enfocament especial en el benestar dels treballadors municipals i el desenvolupament de la nostra ciutat, aquestes propostes han estat votades en contra pel Partit Popular.

 

En aquest sentit, el PSOE Palma ha aconseguit el suport necessari per a destinar 4.000.000 € o la part necessària del romanent a l'increment del 2,5% de les retribucions dels treballadors públics de l'Ajuntament de Palma. A més, s'ha aconseguit un augment addicional del 0,5% per a complir amb el que s'estableix en l'apartat 2.a de l'article 19 de la Llei 31/2022 de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.


L'ús del romanent de tresoreria també s'ha destinat a la materialització immediata de diversos acords adoptats per unanimitat en el plenari del consistori durant el present any 2023. Entre els projectes que rebran finançament, destaquen:


  • Mesures de compensació a empresaris i autònoms afectats per les obres de remodelació del Passeig Marítim.

  • Continuar millorant les freqüències i capacitat del transport públic de Palma.

  • Augmentar la presència policial especialment en les zones amb mes afluència de turistes i d'oci nocturn.


Les noves propostes realitzades pels socialistes durant aquesta legislatura i aprovades en la Comissió:


  • Creació de refugis climàtics.

  • Recuperació de la programació cultural, com l'obra de teatre NUA.


Un aspecte rellevant acordat en la Comissió és l'activació amb caràcter urgent d'una Comissió no permanent que comptarà amb la representació dels diferents grups polítics. Aquesta comissió s'encarregarà de proposar una aplicació adequada del romanent de tresoreria, atès que el feble govern del PP ha mostrat la seva incapacitat per a gestionar eficientment aquests recursos.


El PSOE Palma considera fonamental que tots els grups polítics de l'Ajuntament de Palma i els ciutadans puguin conèixer amb detall el destí dels fons municipals i col·laborar en el seu ús responsable i transparent.


D'altra banda en la Comissió de Serveis a la Ciutadania, s'han aprovat les propostes socialista per a establir mecanismes previs de planificació per a garantir la presència de dispositius policials suficients durant la celebració de les festes, la col·laboració amb entitats veïnals per a garantir la celebració de les activitats i festes en els barris o la invitació als actes institucionals organitzats per l'Ajuntament a tots els grups municipals i entitats relacionades amb aquests.


Els socialistes de Palma mantindrem una estreta vigilància per a garantir que es brindin els serveis necessaris als ciutadans i per a preservar els drets, les llibertats i les conquestes obtinguts per la ciutadania en el municipi.


Comments


bottom of page