top of page

Comença la reurbanització de la plaça de Sant Cosme i el carrer Ocells a Son Cotoner

Les obres de reurbanització de la plaça de Sant Cosme i del carrer dels Ocells, en la barriada de Son Cotoner, s'han iniciat per a crear una nova plaça per al barri amb paviment, espais per a jocs i estada, nou arbratge, nova il·luminació i millores en l'accessibilitat i en les diferents xarxes de serveis per a aconseguir un nou espai per als veïns i veïnes del barri.


Jose Hila, batle de Palma: “Es tracta d'un punt neuràlgic de la nostra ciutat que necessita ja una reforma, després de dues dècades sense cap actuació rellevant”.


 

La reurbanització tindrà una durada de sis mesos amb una inversió de 753.590 euros. L'àmbit d'intervenció és de 3.385 m², l'objectiu del qual és dotar al carrer dels Ocells i la plaça de Sant Cosme en una fisonomia pròpia d'eix cívic, tal com recull el Pla General vigent, prioritzant-se l'ús del carrer dels Ocells per a vianants, millorant l'accessibilitat i la seguretat viària de l'entorn, creant un espai més amable, així doncs, es realitzaran les següents actuacions:


  • Plaça de Sant Cosme, un nou paviment de plataforma única per a afavorir l'accessibilitat, donant així continuïtat amb el carrer dels Ocells, amb espais per a jocs infantils, zones enjardinades, disposant d'espais amb vocació d'estada. Es plantaran 40 arbres (palmeres datileres, lledoners, xiprers, alzines i oliveres) amb noves zones de jardí amb una xarxa de reg i es mantindrà l'arbratge existent en els dos trams del carrer. També es col·locaran bancs i dues bancades contínues de formigó amb seients de fusta incorporats i nova il·luminació led.


  • Carrer dels Ocells, s'intervé el tram d'aquest carrer comprès entre els carrers de Gabriel Font i Martorell i de la Trobada, incorporant-se espais verds i zones d'estada, conservant-se els arbres Ficus Nitida existents, dotant tot el carrer de plataforma única.

Aquest projecte consolida l'aposta pel Pla de Barris que s'ha impulsat durant tota la legislatura amb les polítiques socialistes, garantint així la dignitat dels barris en relació amb la vida diària de les persones.


Els i les socialistes potenciam els barris a través del dinamisme econòmic, cultural i veïnal, amb polítiques socials i d'inversió en infraestructures i serveis propis, per això són l'essència de la nostra ciutat i han de ser el centre de la vida a Palma, donant resposta a grans qüestions ciutadanes, en línia amb el nostre model de govern.Comments


bottom of page