top of page

El nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible dissenya una ciutat més sostenible, amable i segura

Jose Hila, batle de Palma: "El PMUS és un Pla participat, que marca unes línies estratègiques que permetran avançar en la transformació de Palma perquè sigui una ciutat més sostenible, saludable, amable i segura".

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma (PMUS) és el full de ruta de l'Ajuntament per a dissenyar les polítiques de mobilitat dels pròxims vuit anys i que transformarà la ciutat amb el principal objectiu de fer front a l'emergència climàtica i fomentar una mobilitat més sostenible.

D'aquesta manera, Palma continua amb la implantació de polítiques valentes de mobilitat sostenible i de recuperació d'espai per a la ciutadania després de la posada en marxa de la Palma 30 i del pla Palma Camina.


El nou PMUS millorarà l'espai públic, potenciant la mobilitat a peu i apostant pels entorns escolars segurs; millorarà la xarxa de transport públic com l'EMT i el servei BiciPalma; es completarà la xarxa ciclista de la ciutat; es pacificarà el trànsit i es treballarà en la dissuasió de la mobilitat no essencial.

El 10% de Més de 55.000 desplaçaments diaris amb cotxe per Palma són de menys d'un quilòmetre.

Com resumir les línies del nou PMUS? -Més zona blava -Impuls de la bicicleta -Impuls i millora del transport públic -Més zones per als vianants -Alternatives d'ús del cotxe. Quins són els eixos del nou PMUS?

1. Transformar Palma a la ciutat dels 15 minuts millorant la qualitat de l'espai públic amb voreres més amples i accessibles, fomentant els barris com a focus d'activitat social i econòmica i implantant entorns escolars protegits que millorin la seguretat viària dels nens i promoguin els desplaçaments a peu. 2. Millorar el servei del transport públic de l'EMT amb nous corredors que reforcin les línies d'alta demanda, creant 12 quilòmetres més de carrils bus, millorant la priorització semafòrica i millorat la informació a l'usuari. 3. Potenciar la bicicleta amb més de 54 quilòmetres de nous itineraris ciclista, amb l'augment del número d'aparcament de bicicletes i la modernització del sistema BiciPalma permetrà que Bicipalma sumi 35 estacions noves que faran que aquest servei arribi a fins a 20 barriades que actualment no el tenien com són Portopí, El Terreny, Son Armadams, Son Oliva, Rafal Vell, Rafal Nou, El Viver, La Solitud i altres espais com Son Moix o Son Hugo, entre altres. 4. Pacificació del trànsit amb l'ampliació de la zona blava a barris com en Santa Catalina, Camp d’en Serralta, El Fortí, Bons Aires, Pere Garau i Foners. I l'ampliació a nous barris de Palma Són Armadans, Camp Redó, Plaza de Toros i Son Canals. A més es crearan nous aparcaments en barris com en la plaça Progrés, Metge Josep Darder o en Plaza de Toros, així com nous aparcaments dissuasius. 5. Optimització carregues i descàrregues, adaptant la ubicació i el funcionament a les necessitats del sector i implantant instruments tecnològics per a controlar la màxima durada de l'estacionament. 6. Implantació de la zona de baixes emissions en el centre de la ciutat on hi ha una excel·lent oferta de transport públic. L'objectiu és millorar la qualitat de l'aire reduint les emissions de co2 provocades pel trànsit i limitant l'accés als vehicles més contaminants. 7. El nou PMUS donarà continuïtat a les reunions de la Mesa de la Mobilitat, promourà camins escolars segurs en els centres educatius i promourà plans de transport al treball i convenis en els grans centres generadors de mobilitat. Els socialistes preferim una ciutat més sostenible, eficient, amable i segura. I tu, quin prefereixes?
Comments


bottom of page