top of page

El PSOE Palma presenta proposicions per a frenar el retrocés de Palma

El PSOE Palma busca abordar la falta de transparència en l'adquisició de GESA, assegurar la continuïtat de la gratuïtat en el transport públic i preservar el comerç de proximitat, destacant el seu compromís en la defensa dels interessos de la ciutadania.


“Les proposicions presentades per al ple de novembre tenen la voluntat de parar el retrocés que significa per als ciutadans el govern de PP i VOX a l'Ajuntament i per a fer entrar en raó al govern amb l'objectiu que Palma pugui continuar avançant” Rosario Sánchez, portaveu del GMS.

 

En resposta a les decisions del govern de PP i VOX a l'Ajuntament de Palma, que abasten des de l'adquisició opaca de GESA fins a qüestions relacionades amb el transport públic i la defensa del comerç local, el PSOE Palma ha formulat algunes propostes amb l'objectiu de contrarestar aquestes accions.


Des del PSOE Palma vam mostrar preocupació sobre la “imminent adquisició” de l'edifici de GESA per part de l'Ajuntament, destacant la falta de transparència en els termes de l'acord i l'ús futur de l'edifici. Malgrat una valoració de 25 milions d'euros, el pressupost assignat és de només 500,000 euros, preguntant-nos: Com es compensarà l'adquisició? Quines contrapartides es donaran? A més, s'esmenta la proposta de construir un "Recinte Firal" en el districte de Llevant, i la vegada renuncia al Campus tecnològic en Nou Llevant. En resposta, a aquesta opacitat, el PSIB-PSOE presenta una proposició instant el govern a explicar els termes de la negociació, els usos previstos, a considerar l'opinió dels veïns i a preservar el parc i espai públic en la Façana Marítima.


Els socialistes de Palma sempre hem defensat el comerç de proximitat destacant la importància d'aquesta mena de comerç en la sostenibilitat, la vida dels barris, la generació d'activitat econòmica i ocupació, així com la seva contribució a la identitat comunitària i davant l'amenaça que enfronta davant la pressió de grans corporacions i vendes en línia, així com el risc addicional derivat de la zonificació que permet la conversió de locals comercials en habitatges. Critiquem la falta de mesures en els pressupostos municipals per a preservar el comerç de proximitat. Presentem una proposició que insta el govern municipal a destinar almenys 2.000.000 d'euros a una campanya de bons comercials, a constituir un observatori del comerç amb participació del sector i a analitzar l'impacte de la zonificació segons el decret llei 6/2023.


Una altra de les proposicions presentades és relativa al transport públic de Palma. La mesura de transport gratuït implementada en 2023 ha tingut beneficis econòmics, ambientals als ciutadans i ha fomentat l'ús del transport públic, mitjançant l'augment de passatgers i la positiva resposta ciutadana. Davant la negativa dels governs de PP-VOX a les illes Balears a mantenir-ho durant el 2024, s'ha format una plataforma ciutadana, en la qual el PSOE Palma participa, que advoca per la continuació de la gratuïtat. La proposició insta l'Ajuntament a mantenir la gratuïtat en 2024, treballar amb altres administracions per a això, igualar compensacions insulars i millorar la infraestructura i qualitat del servei de transport públic.


D'altra banda, Francisco Ducrós, portaveu adjunt del GMS ha declarat “presentem una moció perquè rectifiquin una decisió que generarà més problemes d'habitatge, on dissenya barris de 1a i de 2a, i oblida als barris que estan fora del centre, confirmant amb aquestes mesures, la intenció del PP de convertir Palma és una espècie de ciutat de cartó pedra.” En conseqüència el Grup Municipal Socialista presenta una proposició relacionada amb la suspensió del Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge en el terme municipal de Palma. Destaquem la necessitat d'una anàlisi tècnica, econòmic i jurídic, la participació efectiva dels grups municipals i plena participació ciutadana, absents en la proposta.

Comments


bottom of page