top of page

El PSOE Palma presenta un recurs de reposició contra la modificació de carrils al carrer Caro i Teodor Llorente

El PSOE Palma presenta un recurs de reposició contra la modificació de carrils al carrer Caro i Teodor Llorente.


Els socialistes de Palma han presentat avui, al registre de l'Ajuntament un recurs de reposició contra la decisió del regidor de mobilitat de modificar els carrils als carrers Caro i Teodor Llorente.


 

Els socialistes de Palma manifesten que aquesta decisió torna a tenir com a objectiu , menyscabar una vegada més als usuaris de bicicletes i patinets elèctrics que aposten per la mobilitat sostenible en els seus desplaçaments per la ciutat i que fruit d'aquesta acció, tornen a patir les destralades obsessives d'un govern negacionista amb el canvi climàtic.


El decret signat pel regidor, amb data 7 de febrer de 2024, és nul de ple dret, segons els socialistes que, indiquen, és una actuació discrecional sense justificació ni motivació i, sobretot, una evident separació dels criteris tècnics de mobilitat en actuacions precedents, plenament justificades, derivades del Decret 202101278 de data 15 d'abril de 2021.


La modificació de carrils suposa concentrar en un únic carril de circulació als autobusos, taxis, bicicletes, patinets i en el tram del Carrer Teodor Llorente, també als vehicles que es dirigeixen al centre de ciutat. Aquests canvis ocasionaran moviments de trenats a la incorporació amb el Passeig Mallorca i Jaume III, que poden posar en perill la seguretat dels usuaris de bicicletes i patinets.


L'equip de govern de Cort està obstaculitzant la mobilitat sostenible a Palma, no es tracta només de la reversió d'un carril bici, sinó d'un model de ciutat que fomenta el transport privat. Per a transformar la mobilitat es necessita infraestructura de qualitat que fomenti l'ús de vehicles de mobilitat més sostenible i accessible per a tots els ciutadans de Palma.


Finalment, els socialistes de Palma demanen al govern municipal que resolgui sota criteris tècnics, l'ordenació del trànsit en aquests carrers, per tal de garantir la fluïdesa del transport públic i la seguretat dels usuaris ciclistes.Comments


bottom of page