top of page

Els fons europeus: l'oportunitat per a la reactivació de Palma

La pandèmia derivada de la COVID ha provocat una caiguda històrica del PIB i de l'economia mundial. A Balears ens ha afectat de manera considerable pel pes del turisme i del sector serveis en la nostra economia. Ara que enfoquem la recuperació econòmica, Europa ha après la lliçó per a sortir de la crisi: enfront de les retallades i a les polítiques austericides de la crisi del 2008, inversió pública per a reactivar l'economia europea després de la pandèmia.

 

En aquest context, el paper del president Pedro Sánchez ha estat clau a Europa per a aconseguir aprovarels fons europeus per a la recuperació que representen una oportunitat històrica, no sols per a recuperar-sedels efectes de la pandèmia, sinó per a afrontar els reptes actuals i de futur com la transició ecològica idigital, una economia més equitativa i relisient, apostant per la diversificació cuidant el canvi climàtic i totaixò sense deixar a ningú enrere.


A Palma, aquestes inversions projecten la ciutat del futur i representen la inversió més gran en la història ala nostra ciutat.

 • Nou Son Dureta (reconversió de l’antic hospital amb l’objectiu de destinar-lo a l’atenció depacients crònics) i nou Parc Sanitari Bons Aires (actuació integral en l’actual Hospital Psiquiàtric de Palma, per tal d’obrir-lo a la ciutat i millorar el model d’atenció a la salut mental).

 • Millora de les infraestructures i equipament tecnològic dels centres d’atenció primària i hospitalària: construcció de nous centres d’atenció primària com a Pere Garau.

 • Nou Centre Avançat de Promoció de l'Autonomia a l’Hospital Sant Joan de Déu: rehabilitació depersones amb discapacitat i/o dependència derivada d'una afectació neurològica, que combini el vessant assistencial amb la recerca i innovació per a la neuro-rehabilitació.

 • Creació de 400 noves places residencials i construcció de nous centres de dia, també a Palma.

 • Ampliació de les places d’educació infantil (0-3) impulsant l’escolarització en el primer cicle d’Educació Infantil.


 • Construcció d’habitatges sostenibles de protecció pública per a la posterior gestió en règim d'arrendament social, afegint altres polítiques públiques d’habitatge impulsades ja pels governssocialistes.

 • Regeneració integral de barris, específicament aquells que presenten un major grau de degradació, amb actuacions ajudes a la rehabilitació d’edificis i entorns urbans.

 • Increment de l'espai per als vianants (ampliació de les voreres de la plaça Quadrado, art tàctic als centres educatius, eix cívic de Nuredduna, reurbanització del carrer Costa i Llobera, millora de les voreres i carril bici del carrer Rafael Rodríguez Méndez, millora del carrer de la Sínia d’enGil i millora de l’accessibilitat a Son Dameto).

 • Creació de zones de baixes emissions (ZBS) a Palma amb el projecte #PalmaCamina i l’ampliació de les zones ORA.

 • Desenvolupament del Tramvia Palma-Aeroport-Platja de Palma, nou tramvia Palma-Son Espases i connexió de la línia de Metro fins al Parc BIT.

 • Construcció de la nova estació de la depuradora de Palma: ajudarà a reduir els abocaments d’aigües residuals a la badia de Palma.

 • Pla d'acció per a la resiliència hídrica: renovació de la dessaladora de Palma, que permetrà generar energia elèctrica a partir del procés de dessalinització.

 • Ampliar xarxa carrils bici (carrer Can Bogueta que enllaçarà Can Pastilla amb l'aeroport, camí vell de Sineu que unirà el carril bici del camí Salard amb Son Llàtzer i senda ciclable al camí dels Reis).

 • Nou servei BiciPalma: creixement de la xarxa arribant als barris més enllà de la Via de Cintura, adquisició de noves bicicletes i també bicicletes elèctriques.

 • Impuls a la mobilitat elèctrica a Palma: nous autobusos elèctrics i la compra de vehicles elèctrics de neteja i de recollida de fems d’EMAYA.

 • Creació d’una planta de generació d'hidrogen circular a partir de l’energia produïda en la planta de valorització energètica de Son Reus i desenvolupar un ecosistema per a emprendre H2 renovable.

 • Projectes relacionats amb la innovació i l'efeciència energètica: emmagatzematge energèticen embassaments, xarxes de càrrega de vehicle elèctric autoproveïdes, foment de l'autoconsum per part de particulars i administracions públiques, promoure la instal·lació d’energies renovables a les comunitats de veïns, programa d’instal·lació panells d'energia solar fotovoltaica en aparcaments de titularitat pública i aprofitament energètic per part dels veïns i empreses i millora de l’eficiència energètica dels edificis, tant públics com privats, amb una disminució de la demanda i del consum energètic d'edificis i infraestructures. • Modernització i reconversió de les zones turístiques madures com la Platja de Palma.

 • El Districte Innovació Nou Llevant com a nucli d'innovació i de diversificació econòmica: recerca i el coneixement, noves economies verdes, la indústria cultural i creativa i el sector digital.

 • Estratègia de consolidació del Parc BIT: atracció d’inversions que permetin acollir a més empreses innovadores i implantació d'un sistema per a la producció d'hidrogen verd a la central del Parc BIT i per a la UIB.

 • Creació d'un pol d'excel·lència en ciències i tecnologies marines que aprofundeixi en el coneixement del medi marí i promogui la transferència dels resultats de la recerca i millori la competitivitat de les empreses del sector marítim.


Commentaires


bottom of page