top of page

Els socialistes de Palma liderem la transformació del cicle de l'aigua a Palma


Els socialistes de Palma liderem la transformació del cicle de l'aigua a Palma.


El govern de progrés de Palma liderat pel batle socialista Jose Hila, va prendre mesures significatives per a abordar el problema dels abocaments d'aigües residuals que tenia Palma, heretat d'administracions anteriors, incloent-hi la construcció d'una nova depuradora, un tanc de tempestes, la millora de la infraestructura de sanejament i la implementació de tecnologies més eficients.


 

Jose Hila va lluitar contra els abocaments dialogant amb altres administracions per a afrontar aquest problema i aconseguint el finançament necessari per a executar les obres que aconseguiran que els abocaments siguin un problema del passat.


Les actuacions més destacades són:


  • Objectiu: Abocats zero al Mediterrani: El govern socialista a Palma ha estat abordant el problema dels abocaments d'aigües residuals en la badia, heretat d'administracions anteriors. Han pres mesures per a resoldre aquest problema, incloent-hi la construcció d'una nova depuradora i la millora de les xarxes de clavegueram.

  • Nova depuradora: Es va aconseguir un acord amb el Govern de Francina Armengol i el Govern d'Espanya de Pedro Sánchez per a construir una nova depuradora a Palma. Aquesta serà la major inversió de l'Estat a la ciutat en dècades, amb un cost de 134 milions d'euros. La nova depuradora tindrà una capacitat duplicada i utilitzarà tecnologies més eficients energèticament. Les obres en la depuradora Palma II podrien estar finalitzades a l'agost de 2026, que tindrà capacitat per a 676.000 habitants. Una depuradora de nova generació dissenyada, pensada i executada sota el principi DNSH per a reduir l'impacte ambiental, permetent generar energia per biogàs i plaques solars i integrar-ho en el cicle de l'aigua.

  • Tanc de tempestes i col·lector interceptor: Al novembre de 2022 va entrar en funcionament el tanc de tempestes que ja ha evitat abocaments contaminants a les platges de Palma. La infraestructura redueix en un 90% els problemes relacionats amb la qualitat de l'aigua en la badia de Palma

  • Projectes realitzats per EMAYA per a millorar el sanejament de Palma: Es van realitzar nous projectes per a reduir i prevenir els abocaments d'aigües mixtes, separar les aigües pluvials i residuals, i modernitzar infraestructures obsoletes a Palma. 

  • Projectes de xarxa separativa: Projectes que tenien com a objectiu la separació de la xarxa de pluvials i clavegueram, amb una inversió total de 24,5 milions d'euros. La renovació de 70 km de xarxa d'aigua potable i clavegueram en 32 barris de Palma i va incloure la renovació de la xarxa en el Polígon de Son Castelló i la separació del col·lector unitari en l'Av. Joan March.

  • Millora del sanejament de la Platja de Palma: Projectes per a millorar les infraestructures de sanejament en aquesta zona, amb una inversió total de 11,3 milions d'euros. Això incloïa la instal·lació d'una nova estació d'impulsió en Ca Pastilla, la renovació de col·lectors d'impulsió i la construcció d'un nou col·lector d'impulsió des del Clot de Bernadet a l'estació d'impulsió de la Ribera.

En resum, el govern de Palma, encapçalat pel batle Jose Hila, va prendre mesures significatives per a abordar i millorar la gestió dels recursos hídrics del municipi i optimitzar el servei que s'ofereix als ciutadans.


En un anomenat al progrés continu, els socialistes de Palma esperen que l'actual batle, Martínez, mantingui l'impuls en les millores del cicle de l'aigua de la ciutat, una labor iniciada sota el lideratge de l'anterior batle, Jose Hila.

Comments


bottom of page