top of page

En marxa el projecte per a convertir Nou Llevant en un pol econòmic centrat en la innovació.

Ajuntament, Govern, Consell de Mallorca, UIB i Autoritat Portuària treballen en un projecte que ajudarà a la diversificació de l'economia local.

Nou Llevant, talento en Palma
 

José Hila, batle de Palma: "El Nou Llevant és un dels principals punts de la ciutat on volem implantar una transformació urbana, connectant el món de la recerca, l'empresarial i els agents socials de barri amb l'objectiu de crear un centre dedicat a la innovació".


Un projecte marc que fomentarà la cohesió social i obrirà finestres d'oportunitat laboral i d'investigació en sectors productius innovadors com les indústries culturals, les d'energia i les de creació digital. És més, incorpora mecanismes per a fomentar la igualtat d'oportunitats i la regeneració urbana, amb la condició d'evitar processos de gentrificació.


L'actual situació econòmica mundial ha posat en evidència la debilitat del model econòmic de les llles Balears, basat en la dependència del monocultiu del sector turístic. En aquest context, l'àmbit del Nou Llevant té un potencial de desenvolupament urbanístic que pot donar resposta a les necessitats de la ciutat, així com el barri de la Soledat Sud que requereix una intervenció de regeneració urbana per a pal·liar l'alta vulnerabilitat social.


Els objectius són:

  • Creació d'una plataforma de diversificació econòmica.

  • Garantir la inclusió social i fomentar la igualtat d'oportunitats.

  • Creació de llocs de treballs qualificats.

  • Desenvolupar estratègies de transició eco social per fer front a la crisi climàtica i econòmica.

  • Intervenir en la dinàmica urbanística i social dels barris.

  • Augmentar els habitatges públics i allotjaments per a joves i gent major.

  • Fomentar la connexió entre els barris.

תגובות


bottom of page