top of page

L’Ajuntament de Palma executa més de 15 milions d’euros en millores als barris.

El batle de Palma, José Hila i la regidora Angélica Pastor han fet balanç de les actuacions del pla de barris.

El PSOE Palma cuidando los barrios
 

Jose Hila, batle de Palma: “El Pla de barris és l’eina que ens permet posat l'accent a la Palma que funciona que acompanya la resta de línies que marquen la nostra agenda política: la Palma de drets, la Palma sostenible, la Palma que innova. Anem avançant per a donar respostes a la ciutadania”.


El balanç del Pla de barris del 2020 en total suma una inversió de 14.929.733 euros que han permès executar gran quantitat de millores en tots els barris de Palma.


Aquestes inversions formen part del compromís del govern d’executar plans integrals en els barris per a millorar l’espai públic dels barris perifèrics de Palma amb més necessitats i anar dignificant els espais comuns.


El Pla de barris és fruit de dues formes de treballar, inversions importants per a millorar l’espai públic i actuacions més petites, més concretes.


Durant el 2020 s’han renovat infraestructures en els 88 barris de Palma:

 • Millora de voreres.

 • Renovació asfaltat.

 • Canvi i augment d'enllumenat públic per punts de llum LED.

 • Pintures i obres de millora en col·legis.

 • Millores en pistes esportives.

 • Reparació del mur de Cala Gamba.

 • Sembra d’arbres i plantes arbustives.

 • Posada a punt de 19 fonts situades a places o parcs.

 • Neteja de camins i solars.

A més, s’han realitzat grans projectes:

 • Reurbanització de General Ricardo Ortega.

 • Parc sensorial de la Riera.

 • Reurbanització del Rafal Vell.

 • Projecte del Bloc VIII i carres adjacents en Camp Redó.

Commenti


bottom of page