top of page

Política pública d’habitatge impulsat pel PSOE

Els i les socialistes, com a agents transformadors de la nostra societat, treballem en les institucions impulsant polítiques públiques d’habitatge amb l’objectiu de fer efectiu el dret a un habitatge digne i assequible. La dreta quan governa no fa mai res per l’habitatge més enllà de treballar per a l’especulació i defensar els interessos d’uns pocs.

 

Amb el compromís amb els objectius de l’Agenda 2030 i els de l’Agenda Urbana Espanyola, les ciutats com a Palma presenten l’oportunitat d’intensificar la seva transformació cap a una ciutat rehabilitada i regenerada, aspectes que també es treballen a nivell municipal amb la presentació del nou Pla General que dibuixa les línies mestres dels pròxims vint anys de la ciutat.


Un dels problemes de l’habitatge a Espanya és la falta d’estabilitat respecte a la política pública d’habitatge. Els governs socialistes creiem en una política pública d’habitatge, de construcció de nou habitatge públic i social, amb ajudes al lloguer per a afavorir l’emancipació juvenil i d’aquells que no desitgen obtenir una propietat. I ho fem a partir de la regeneració i rehabilitació de barris i zones degradades, donant-los un altre ús a espais buits.


L’habitatge és per als i les socialistes la cinquena pota de l’Estat del Benestar. Advoquem i treballem per a facilitar l’accés a un habitatge digne i assequible. A continuació, algunes de les iniciatives que s’estan impulsant a nivell estatal, autonòmic i local:


En l’àmbit municipal, a la ciutat de Palma, els i les socialistes continuem treballant dia rere dia en una política pública d’habitatge. El batle Jose Hila lidera l’acció municipal en matèria d’habitatge de manera coordinada amb el Govern. Des de l’any 2015 a Palma treballem en diferents línies la prioritat de les quals és la mateixa: garantir el dret de la ciutadania a un habitatge digne. Aquestes són algunes de les mesures per aconseguir aquest objectiu:

 • L’ajuntament va cedir en l’anterior legislatura cinc solars perquè l’IBAVI pogués construir habitatge públic a la ciutat. L’IBAVI ha construït o està construint a la nostra ciutat 247 habitatges, 140 en promocions que se situen en els solars cedits per l’ajuntament.

 • Obres de rehabilitació i millores en 74 habitatges públics del Patronat Municipal de l’Habitatge i ajudes pera a la rehabilitació d’edificis en barris com Son Gotleu, Verge de Lluc i Camp Redó.

 • Creació en 2015 de l’Oficina Antidesnonaments que ha aconseguit ajornar o suspendre 2 de cada 3 desnonaments programats.

 • No permetre que es construeixin hotels en solars dedicats a habitatge o comprar un edifici d’habitatges i fer-lo hotel.

 • Regulació del lloguer turístic en pisos per lluitar contra la gentrificació i l’abús per la turistificació de les zones residencials de la ciutat.

 • El nou Pla General estableix que el 47% dels nous habitatges siguin públics, la qual cosa que en 20 anys es multiplicarà per 8 el nombre d’habitatges públics a Palma.


Les promocions d’habitatge públic que actualment s’estan realitzant o finalitzant a Palma són:

 • Promoció 1: La Calatrava. 5 habitatges

 • Promoció 2: La Calatrava. 5 habitatges

 • Promoció 3: Son Gotleu. 5 habitatges

 • Promoció 4: El Amanecer. 8 habitatges

 • Promoció 4: El Amanecer. 19 habitatges

 • Promoció 6: Llevant – La Soledat. 35 habitatges + 43 habitatges.

 • Promoció 7: El Molinar. 57 habitatges

 • Promoció 8: L’Olivera. 30 habitatges

 • Promoció 9: L’Olivera 8 habitatges.


A nivell autonòmic, el Govern encapçalat per Francina Armengol, porta endavant una valenta política pública d’habitatge. L’any 2018 es va aprovar la llei d’habitatge de Balears que té com a objectiu principal facilitar l’accés dels ciutadans a l’habitatge i aportar solucions a la problemàtica d’accés a l’habitatge, incloent-hi mesures efectives per a abordar-la.

 • La llei autonòmica d’habitatge obliga als grans tenedors a cedir de manera temporal els habitatges buits que portin més de dos anys tancats per a destinar-les a lloguer social i a més estableix el dret de tota la ciutadania als subministraments bàsics que no podran ser tallats.

 • El Govern des de l’any 2015 ha invertit més de 226 milions d’euros en la construcció de més de 1.000 habitatges de protecció oficial augmentant un 64% el parc d’habitatge públic que en l’època del govern del PP.

 • El Govern està augmentant cada any les partides pressupostàries destinades a ajudes al lloguer arribant aquest 2021 als 9 milions d’euros.


Aquesta setmana el president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest projecte de llei que servirà com a base normativa per a blindar la funció social de l’habitatge, reforçar el dret d’un habitatge digne i que aprovarà els instruments legislatius necessaris per a fer que l’accés a l’habitatge sigui més fàcil, econòmic i digne. Per primera vegada en democràcia aprovarem una Llei estatal pel dret a l’habitatge i que contemplarà:

 • Reserva d’un 30% del sòl on es construeixin noves promocions per a VPO.

 • Regulació del preu del lloguer en què els grans propietaris (més de deu habitatges) hauran que baixar el preu de la renda en aquelles zones on els preus del lloguer més han crescut.

 • Els propietaris d’habitatge per lloguer que acceptin baixar el preu del contracte almenys un 5%, es podran bonificar fins a un 90% en la declaració de l’IRPF.

 • Els ajuntaments podran penalitzar els habitatges buits mitjançant el recàrrec de l’IBI fins a un 150% per a aquestes propietats.

 • El nou bo jove de 250€ per a persones entre 18 i 35 anys amb ingressos en nòmina no superiors a 23.725€ i es podrà percebre durant un màxim de dos anys.


Comments


bottom of page