top of page

Abandó dels barris i incompliment d'acords per part del batle Martínez

Abandó dels barris i incompliment d'acords per part del batle Martínez.


L'abandó dels barris i la falta de compliment dels acords adquirits en les juntes de districte pel govern de PP-VOX evidencien una gestió ineficaç que perjudica greument la qualitat de vida dels veïns. Les propostes aprovades en les juntes de districte no s'executen, havent dut a terme només el 10% d'aquestes, la qual cosa reflecteix una alarmant falta de compromís i acció per part de l'actual equip de govern.

 

L'abandonament del manteniment dels nostres barris és un aspecte preocupant que l'actual govern del PP-VOX sembla passar per alt. Els veïns han estat testimonis de la falta d'inversió en la infraestructura urbana, el deteriorament de parcs i jardins, i l'atenció insuficient a les necessitats bàsiques dels barris. Carrers plens de clots, punts negres de fems en els contenidors, escocells sense manteniment, parets plenes de grafits i voreres en mal estat són el trist reflex de la manca de compromís de l'equip de govern amb el benestar dels ciutadans en un any perdut per Palma.


Una de les mesures estrella anunciades pel batle Martínez a l'inici de la legislatura, la brigada exprés de 72 hores per solucionar les deficiències puntuals dels barris, no està complint amb el seu objectiu ni en temps ni en forma, deixant sense resoldre les nombroses mancances que s'estan produint.


És crucial recordar que els barris són el cor de Palma, i el seu manteniment adequat no només millora la qualitat de vida dels residents, sinó que també contribueix a la imatge de la ciutat.


El PSOE Palma seguirà denunciant aquest abandonament i pressionant perquè es destinin els recursos necessaris a la revitalització i el manteniment dels nostres barris, garantint així un entorn segur i habitable per a tothom. És hora que el batle Martínez i el seu equip reconeguin la importància d'aquesta qüestió i prenguin mesures concretes per resoldre-la.


Comentarios


bottom of page