top of page

El “pla renove de parcs” s’expandeix als barris de Palma

Els i les socialistes de Palma treballa’m per transformar i millorar els espais públics de la nostra ciutat. Una vegada avançada l’execució del Pla de Barris, en el que s’està treballant des de fa dos anys amb una inversió de 15 milions d’euros i l’objectiu d’impulsar millores integrals en els espais públics dels barris, comença’m en el mes d’agost el projecte “pla renova de parcs” on invertirem 4 milions d’euros en 57 parcs dels barris de Palma, especialment els més perifèrics i amb més necessitats de la nostra ciutat.

 

Jose Hila: “Duem a terme una nova actuació que ens permetrà millorar els parcs de Palma, recuperar espais, sembrar més arbres per tenir més ombra i tenir espais amb més accessibilitat. Una demanda realitzada pels nins, nines i entitats de Palma que repercutirà a tots els ciutadans”.


El “Pla renove de parcs” consta de dues línies d’actuació. Per una banda es pondran en marxa a partir d’ara actuacions de millora en 17 parcs de Palma i per l’altre, es duguessin a terme millores puntuals a 40 parcs i zones de joc que afectaran el conjunt de la ciutat.


Millores integrals

Concretament, les millores integrals que s’han planificat i que es duran a terme en els pròxims mesos afectaran en els següents espais:

· Parc de sa Riera: Millora del cautxú, sembra de nou arbrat, creació d’un nou skate parc, col·locació de jocs biosaludables.

· Parc Jaume Lladó i Ferragut (Son Cotoner): nova plantació, modificació i millora del tancament dels parterres, millora del paviment.

· Parc de Bellver: nou parc infantil d’aventures, millora dels serveis i del mobiliari, millora de l’accessibilitat, adequació de l’entorn.

· Parc de Santa Elisabet (Pere Garau): substitució del cautxú, millora del tancament del parc, millora dels jocs infantils

· Parc Josep Maria i Llompart (Rafal Vell): renovació de la pèrgola, millora del paviment.

· Crist Rei (El Vivero): substitució del cautxú, millora del paviment, millora de l’enllumenat i substitució dels jocs infantils.

· Nou Llevant (Parc Wi-fi): millora del mobiliari urbà, creació de noves zones d’ombra, instal·lació d’aparells de gimnàstica, sembra de nou arbrat i millores de seguretat al parc.

· Son Roca: es crearà una nova zona verda amb arbres i plantació de plantes arbustives. Millora del mobiliari urbà.

· Plaça de Sa Indioteria: s’instal·laran berenadors, màquines de cal·listènia, un sistema de reg, més vegetació i se substituiran els jocs infantils.

· Son Ximelis: millora de l’accessibilitat, millora del paviment, col·locació de nou mobiliari urbà, col·locació d’aparells de gimnàstica.

· Son Muntaner: millora del reg, nou mobiliari urbà i zones de joc, plantació d’arbres.

· Ciutat Jardí: substitució d’aparells de gimnàstica.

· Parc de ses Estacions: substitució de jocs infantils, millora del paviment.

· Parc de la Ribera (Les Meravelles): substitució de jocs infantils, millora del paviment.

· Es Carnatge: remodelació i millora de l’accés i de l’entorn.

· Parc de sa Sínia d’en Gil (Son Cotoner): adequació del paviment, millora de les zones d’ombra i millora d’elements infantils.


Actuacions en tots els parcs

A més d’aquestes millores integrals el “Pla Renove” es contempla tota una sèrie d’actuacions a 57 parcs com:


. Neteja del grafit.

. Renovació de bancs

. Millora de la senyalística

. Reparació de jocs

. Millora de jocs

. Sembra de nous arbres

. Substitució de bancs

. Reparació de baranes

. Enjardinament de parterres.


Actuacions innovadores:

· Creació d’un mural per a pintar grafittis de forma temporal i d’un jardí vertical en el parc de sa Riera

· S’instal·laran noves fonts accessibles i diferents solucions per crear més zones d’ombra en els parcs.

· Zona de jocs al carrer Baltasar Valentí (El Vivero): renovació del paviment

· Parc de la Plaça Germans García Peñaranda (Camp Redó): renovació integral de voravies més accessibles i instal·lació de jocs infantils. · Parc Alexander Fleming (Es Capitol): renovació del paviment, instal·lació de nous jocs infantils i jocs anivellats.

· Parc Isaac Albèniz (Son Oliva): s’han retirat els elements existents i s’ha renovat el paviment i instal·lat nous jocs.


Durant aquests primers mesos ja s’han executat actuacions en:


· Parc de l’aparcament del carrer Manacor: s’han renovat el paviment i s’ha substituït per un paviment sintètic i instal·lat nous elements de joc.

· Parc de Ciutat Jardí: s’han retirat els elements esportius existents i s’han instal·lat i substituïts per uns nous. Així mateix s’ha instal·lat una nova tarima de fusta.

· Parc del bosc de la Ribera (Les Meravelles): s’han retirat elements obsolets i s’han substituït per nou elements esportius.

· Parc de Ses Estacions: s’ha renovat per complet el paviment de la zona on sa situa ell joc infantil del tren i s’ha realitzat una aportació de grava per a millorar l’estat d’aquesta zona. A més, s’ha renovat tota la pèrgola de la zona de ses Estacions, que estava obsoleta i en mal estat.

· Parc Romero de Torres (Son Fortesa Nord): s’ha construït un nou arener, s’ha instal·lat un nou paviment i s’han col·locat nous elements de salt.

Kommentare


bottom of page