top of page

El PSOE Palma critica durament l'abandonament de la Xarxa de Ciutats que Caminen per part del govern del PP com un nou retrocés en la mobilitat sostenible.

El govern de Martínez incompleix les seves responsabilitats amb els ciutadans: desmantellament de carrils bici, absència de zona de baixes emissions i rebuig a les iniciatives de mobilitat sostenible. 

El PSOE de Palma expressa la seva profunda decepció i crítica envers la decisió de la Junta de Govern d'abandonar la Xarxa de Ciutats que Caminen. Aquesta acció manifesta una manca de compromís alarmant del govern del PP amb les polítiques de mobilitat sostenible i és un retrocés significatiu en les iniciatives destinades a promoure una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient a Palma.


La Xarxa de Ciutats que Caminen és una xarxa internacional sense ànim de lucre que promou activament les polítiques de mobilitat sostenible, incloent la recuperació d'espais per a vianants, la promoció d'hàbits saludables, la transformació de l'espai públic i la creació de Zones de Baixes Emissions, d'acord amb la llei.


Ja en novembre de 2023, els socialistes de Palma van alertar que als pressupostos municipals no hi havia cap partida destinada a finançar la subscripció anual a aquesta xarxa essencial, que també contribueix a la formació, informació i difusió de mesures destinades al foment de la caminabilitat.


Des de la seva adhesió a la Xarxa de Ciutats que Caminen l'any 2019, Palma, juntament amb la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, ha estat un referent en polítiques de mobilitat sostenible a Espanya. Actualment, la Xarxa aglutina 82 ciutats, 3 diputacions i representa a gairebé 10.000.000 d'habitants.


La decisió unilateral de l'Ajuntament de Palma de cancel·lar la subscripció a la Xarxa és una clara indicació de la falta de visió i compromís del govern del PP amb les polítiques de mobilitat sostenible. Aquesta acció posa en perill els progressos realitzats fins ara per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i per reduir l'impacte ambiental de la mobilitat urbana.


El PSOE de Palma condemna fermament aquesta decisió i insta al govern municipal a rectificar immediatament aquesta situació. És imprescindible que l'Ajuntament de Palma reprengui el seu compromís amb les polítiques de mobilitat sostenible que beneficien a tota la ciutadania i que són fonamentals per afrontar la crisi climàtica.

Comments


bottom of page