top of page

El PSOE Palma impulsa millores per a la seguretat en entorns escolars del Coll d’en Rabassa


El PSOE Palma impulsa millores per a la seguretat en entorns escolars del Coll d’en Rabassa.


En un ferm compromís amb la seguretat dels entorns escolars i en resposta a les preocupacions expressades per les famílies del barri, el PSOE Palma presenta una proposta a la Junta de Districte de Platja de Palma per a enfortir la seguretat en les proximitats del CEIP Coll d’en Rabassa-Guillem Lladó Coll.


 

L'impuls d'aquesta iniciativa sorgeix com a resposta a les peticions de les famílies del Coll d’en Rabassa per a millorar la seguretat en l'entorn escolar i als recents incidents ocorreguts en els voltants d'alguns col·legis de Palma.


L'any 2021, es va constituir la comissió d'entorn segur del barri, una iniciativa destinada a fomentar una mobilitat sostenible, segura i saludable, així com a reflexionar sobre els drets dels nens i persones majors o amb diversitat funcional. Entre les accions dutes a terme, es destaca la revisió de les rutes escolars i la proposta de rutes segures, juntament amb mesures per a millorar la seguretat infantil. Encara que algunes d'aquestes propostes ja han estat implementades, encara persisteixen accions pendents que representen una oportunitat per a transformar l'espai urbà.


Centenars de nens i famílies del barri han expressat el seu desig de comptar amb un entorn més respectuós cap a les persones i el medi ambient, advocant per un model de mobilitat sostenible. Els veïns del Coll d’en Rabassa han compartit les seves inquietuds i sol·licituds de millores, especialment en àrees pròximes a les escoles, durant trobades amb membres del Grup Municipal Socialista (GMS).


En aquest context, el Grup Municipal del PSOE reclama a l'equip de govern a donar continuïtat a les millores en l'entorn escolar del CEIP Coll d’en Rabassa-Guillem Lladó Coll. Aquesta iniciativa s'hauria de dur a terme en estreta col·laboració amb la comissió d'entorn segur del barri, la qual ha demostrat un compromís sòlid i un profund coneixement en la cerca d'un barri més segur i accessible.


El PSOE Palma confia que aquestes propostes contribuiran significativament a la creació d'un entorn escolar més segur i acollidor per a tots, ressaltant la importància de la col·laboració comunitària per a aconseguir un impacte positiu en la qualitat de vida dels residents del Coll d’en Rabassa i els seus voltants.Comments


bottom of page