top of page

Els socialistes de Palma visiten el barri de Son Cladera

Els socialistes de Palma es van desplaçar al barri de Son Cladera per a conèixer directament les necessitats i demandes dels veïns.


“Estamos en Son Cladera para escucharos, para conocer de primera mano las necesidades y poder trabajar juntos para buscar soluciones efectivas que presentar al gobierno municipal”. Rosario Sánchez, portavoz del GMS de Palma.

 

Els socialistes de Palma visitem el barri de Son Cladera i ens comprometem no sols a atendre les preocupacions dels veïns respecte al local de majors, sinó també a recolzar altres demandes essencials presentades per una representació de la AAVV.


Durant la reunió amb l'associació de veïns, es van discutir diverses qüestions crucials per al desenvolupament i la qualitat de vida a Son Cladera. Entre aquestes, es destaquen les següents peticions:


  • Substitució d'ascensors i passarel·la de les vies del tren per un pas subterrani: Els veïns han expressat la seva urgent necessitat d'un pas subterrani que reemplaci els ascensors i la passarel·la de les vies del tren per a millorar l'accessibilitat i la seguretat en la zona.


  • Petició de reforma integral del Carrer Canonge Antoni Sancho: Els residents del barri han sol·licitat una reforma completa de la Carrer Canonge Antoni Sancho, un carrer que requereix millores per a garantir un entorn segur i agradable.


  • Pacificació del front del CEIP Miquel Porcel: La proposta de pacificar el front del CEIP Miquel Porcel és una iniciativa que ha estat àmpliament recolzada pels veïns. En l'anterior legislatura es va realitzar la pacificació del lateral del CEIP i els veïns sol·liciten que continuï la millora de l'entorn escolar.

És rellevant destacar que aquestes demandes han estat qualificades com a urgents i els socialistes de Palma es comprometen a recolzar aquesta iniciativa i treballar en la seva consecució.


La visita al barri de Son Cladera va reafirmar el compromís del partit socialista de Palma d'escoltar i treballar en conjunt amb els ciutadans per a abordar les seves necessitats i preocupacions. Els socialistes continuaran sent defensors actius de les millores en el barri i continuaran lluitant per un futur més pròsper i segur per a Son Cladera.留言


bottom of page