top of page

La recollida selectiva continua creixent a Palma

Durant tota la legislatura, l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palma, ha tingut com un dels seus objectius més importants la conscienciació de la ciutadania sobre la importància del reciclatge, peça clau per a intentar pal·liar els efectes del canvi climàtic.


El balanç de la recollida selectiva d'aquest 2022 és molt positiu i demostra que el treball fet pels i les socialistes de l'equip de govern està funcionant, que, quan a la ciutadania se li donen les eines respon positivament i que la transformació de la ciutat continua imparable.

 

Durant l'any 2022 EMAYA ha recollit un total de 229.675 tones de residus, un 4,6% més que el 2021, un percentatge que suposa un total d'un 27,5% de residus reciclables, també és significatiu l'augment d'un 55% de recollida orgànica respecte al 2021.


Per a un millor funcionament de la recollida, EMAYA ha implantat diferents programes:

 • Programa “porta a porta” en els barris i nuclis rurals del nord de la ciutat que ha suposat un augment de fins a un 71% de recollida selectiva.

 • Recollida especifica als grans generadors (polígons, hotels, mercats, col·legis, comerços), que ha arribat a un 35%.

 • Recollida selectiva mòbil del centre històric amb un 50%.

Les dades més significatives de l'augment de recollides respecte al 2021 són:

 • Matèria orgànica: 55%.

 • Vidre: 21%.

 • Envasos: 8,4%.

 • Paper i cartó: 7,5%.

 • Roba: 6,35%.

També puja la recollida als parcs verds amb un 7,8%, en canvi, baixa la recollida d'oli un 8% i la de trastos voluminosos un 5,4€, però cal destacar que el 75,5% s'han recollit en el dia i hora indicats en cada barri.


Encara que les xifres són les millors registrades des que es tenen dades, hem de continuar treballant perquè tota la ciutat arribi al 50% que marca la legislació autonòmica, estatal i europea i no serà possible sense la col·laboració de la ciutadania.


Per a involucrar a la ciutadania l'equip d'educació ambiental ha realitzat campanyes de conscienciació:

 • 10 reunions, 31 taules informatives i distribució de material de separació de residus en els barris i zones rurals en els quals s'ha implementat el “porta a porta”.

 • 90 taules informatives sobre l'ús del contenidor marró.

 • 603 activitats educatives del programa “EMAYA a l’escola” en el curs 2021-22. En el 2022-23 ja s'emporten realitzades 308 activitats.

 • Informació continuada als grans generadors per a assessorar-los i resoldre els seus dubtes.

Kommentare


bottom of page