top of page

Palma estrena nou Pla de Prevenció d’Addiccions 2022-26

Prevenir les addiccions és una de les preocupacions dels i les socialistes de Palma. Volem aconseguir que la ciutat sigui un entorn més saludable i això implica reduir l’oferta i accessibilitat a l’alcohol i altres addiccions.

Elaboram el Pla de Prevenció de les Addiccions (PEMPA) de la mà d’organitzacions i institucions per a prevenir consums amb potencial addictiu i oferir eines als i les veïnes de Palma perquè evitin aquestes addiccions.

 

Jose Hila, batle de Palma: “Per primera vegada aquest pla inclou fenòmens com l’addicció a les pantalles o als videojocs. Apostam per desenvolupar un pla que està viu, al qual s’aniran incorporant estudis, accions i tota la informació que puguem. Tindrà suport pressupostari perquè és una feina que han de fer totes les àrees municipals”.


Conscients de l’aparició de noves addiccions, aquest nou Pla incorpora noves addiccions sense substància com són les apostes, les xarxes socials, la pornografia, els videojocs i altres.


Aquest Pla dona compliment a mesures contemplades en el Pla Municipal d’Infància i Adolescència per a reduir el consum d’alcohol i fomentar hàbits saludables.


Les principals novetats del Pla Estratègic de Prevenció de les Addiccions (PEMPA) són:

· Els joves com a protagonistes i no com receptors de l’impuls preventiu. Han de coproduir l’oci i no ser espectadors de les iniciatives públiques.

· Col·laboració per veure les conseqüències d’aquest fenomen: la prevenció dels consums amb potencial addictiu exigeix intel·ligència social i la col·laboració entre persones, entitats i institucions.

· Recerca: una de les novetats que introdueix el PEMPA és la importància de la recerca per a poder debatre i elaborar estratègies per a afrontar el diagnòstic continu que vol aconseguir aquest pla. Es realitzarà una enquesta a 2000 estudiants de Palma.

· Eina col·lectiva: la intenció és que el PEMPA sigui una eina per a tots els agents involucrats en la salut pública i per a abordar els problemes socials derivats de les addiccions des d’una perspectiva preventiva.


El PEMPA ha definit quatre línies estratègiques i ha articulat un total de 66 accions concretes:


1. Perspectiva de ciutat. L’objectiu és afavorir entorns saludables i reduir l’oferta, l’accessibilitat i la disponibilitat de l’alcohol i altres addiccions. En aquesta línia és plantegen diferents mesures com incloure la prevenció de les addiccions en la programació i organització de festes i excloure la publicitat de begudes alcohòliques, sales de jocs, jocs d’apostes i jocs digitals que puguin causar trastorns addictius en les activitats organitzades per l’Ajuntament, els instituts i les empreses municipals.


2. Promoció de la salut i l’oci saludable: aquesta línia estratègica té per objectiu conscienciar sobre els problemes, danys i costos socials de les addiccions i promoure alternatives per un oci saludable, es plantegen mesures concretes com realitzar un estudi de població escolar entre els 12 i els 18 anys, difondre i formar en noves pràctiques i tendències en el consum. Entre altres.


3. Treball en coalició: aquesta línia estratègica té per objectiu promoure el treball en xarxa a nivell municipal i amb altres institucions, serveis, entitats i la ciutadania.


4. Avaluació i seguiment del PEMPA per a establir criteris i estratègies del pla.


Des del PSOE Palma reafirmam el nostre compromís per a preveure les addiccions i continuam treballant per a aconseguir una societat més sana.

Comments


bottom of page