top of page

Presentem el nou Pla General de Palma 2021-2041

El nou Pla General d’Ordenació Urbana de Palma (PGOU) traça les línies en les quals es dibuixarà la Palma dels pròxims 20 anys, una aposta per l’habitatge assequible, la contenció del creixement urbanístic i el model de ciutat saludable.

 

Jose Hila, batle de Palma: “El nou Pla General incorpora la visió de la sostenibilitat i impulsa de manera significativa l’aposta per l’habitatge assequible, la contenció del creixement urbanístic i el model de la ciutat de les cures”.


Dibuixar la Palma dels pròxims vint anys és el repte que tenim per davant i que ja reflecteix el nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que aquest mes s’aprovarà inicialment en el ple.


El nou Pla General reflecteix el nostre model de ciutat, el que sempre hem defensat els i les socialistes: una ciutat verda, inclusiva, sostenible, saludable, que afavoreixi i fomenti l’economia circular i que cuidi als nostres barris.


El nou plantejament urbanístic de Palma treballa en sis eixos: la protecció i l’ús racional del territori, una ciutat oberta a la mar; humanització de la ciutat i mobilitat sostenible; ciutat de barris per a la seva gent; ciutat autosuficient enfront de la crisi climàtica i una aposta per la diversificació de la nostra economia.


Algunes de les mesures concretes que inclou aquest nou Pla General són:

  • Reducció del consum de territori respecte a l’anterior PGOU i increment del sòl rústic protegit.

  • Augment de la xarxa de corredors, parcs i zones verdes i projectes que connectaran la ciutat amb la mar.

  • Aposta per la ciutat dels quinze minuts, creant nous eixos cívics i incorporant el concepte urbanístic de “superilla”, alhora que s’incrementarà el transport públic.

  • Palma, ciutat de les cures creant nous espais reservats per usos sociosanitaris.

  • Cura dels nostres barris a través de plans de rehabilitació i revitalització incloent la perspectiva d’eficiència energètica i accessibilitat.

  • El 47% del nou habitatge a Palma serà social, la qual cosa implica que en vint anys s’ampliarà el parc d’habitatge social multiplicant per vuit la xifra actual.

  • Aposta per la innovació com a eina de diversificació econòmica com en el districte d’innovació Nou Llevant, treballant pel comerç de proximitat i impulsant l’economia cultural i creativa i el turisme sostenible.


Comments


bottom of page