top of page

Ajuts benestar social 2021 a Palma

La crisi sanitària per la COVID-19, ha provocat, i encara provoca, l’augment de famílies que han necessitat i necessiten ajuda per part de l’Ajuntament per fer front al dia a dia. Aquesta crisi no ha estat només sanitària, sinó que també ha afectat la part social i econòmica d’un major nombre de ciutadans que han hagut de menester ajut per part d’aquest Ajuntament.


 

Els i les socialistes des de l’inici de la pandèmia hem tingut la ferma decisió de no deixar a ningú enrere, no volíem cometre els errors del passat, quan la dreta governava i, no només no varen augmentar els ajuts, sinó que els varen retallar.


Per això, i des del primer moment l’Ajuntament va augmentar el pressupost destinat a ajudes econòmiques per a la ciutadania passant dels 4 milions d’euros destinats l’any 2019, als 10 milions i mig de l’any 2021 fins a arribar als més d’11 milions del 2021, el que suposa un augment d’un 182,6% en 2 anys i representa que l’Ajuntament ha atorgat ajudes a gairebé 7.000 famiílies de la ciutat.


El gruix de les ajudes s’ha destinat principalment a necessitats bàsiques (menjar, productes d’higiene,...) i habitatge (rebuts de lloguer, ajudes per cobrir deutes i prevenir desnonaments), si bé una part ha anat destinada a altres ajuts com a beques d’infància, d’inserció formativolaboral, manteniment de la llar. Totes aquestes ajudes formen part del catàleg de prestacions socials de l’Ajuntament que és un dels més amplis de tots els municipis de l’Estat i que es va reforçar canviant el model d’atenció social que va suposar una major agilitat en la gestió dels tràmits.


Per altra banda, el nombre de famílies que han sol·licitat ajuts ha disminuït, passant de les 9.688 de l’any 2020 a les 6.941 de l’any 2021, però s’ha augmentat el pressupost perquè moltes d’aquestes famílies han passat a una situació de pobresa cronificada, és a dir, necessiten prestacions estables, de llarga durada, per poder cobrir les seves necessitats bàsiques vitals que no s’arriben a cobrir amb les prestacions garantides (Ingrés Mínim Vital, Renda Social Garantida,...) per l’alt nivell de vida a ciutat. La situació és diferent de la de l’any 2020 en el que les ajudes sol·licitades eren puntuals, per aquest motiu el nombre de famílies sol·licitants era més elevat.


Comments


bottom of page