top of page

El PSOE Palma prioritza l'equitat en les inversions urbanes: Propostes clau per impulsar els barris.

El PSOE Palma prioritza l'equitat en les inversions urbanes: Propostes clau per impulsar els barris.


El Grup Municipal Socialista presenta diverses mocions al Ple del mes de març amb l'objectiu de promoure l'equitat en les inversions als barris de Palma, en línia amb el principi de justícia social i la igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes.


Rosario Sánchez, portaveu del GMS, ha destacat: "Presentem una sèrie de propostes centrades en la cohesió de les inversions que es fan a la ciutat. Mocions per garantir aquesta cohesió necessària entre els barris i el centre de la ciutat, sobretot quan el govern de Martínez està realitzant totes les inversions al centre de la ciutat. És necessari que s'inverteixi als barris de Palma. Palma és molt més que el centre de Palma, però aquest és el model de ciutat del PP VOX. Converteixen Palma en un escenari turístic. Totes les polítiques del govern municipal es centren en fer negoci i no en millorar la vida dels residents a Palma."


 

Amb el lema "l'equitat per a les inversions als barris de Palma", els socialistes de Palma destaca la importància de configurar un entorn urbà que afavoreixi la igualtat d'oportunitats, prioritzant les necessitats dels barris enfront del centre de la ciutat. Aquesta iniciativa busca garantir que els recursos municipals es distribueixin de manera equitativa segons les necessitats reals de la ciutadania, amb un enfocament integral que millori la cohesió social de Palma.


En aquest sentit, el PSOE Palma fa especial èmfasi en la necessitat d'equilibrar les inversions entre el centre de la ciutat i els barris. Recentment, s'ha anunciat una inversió significativa en projectes emblemàtics del centre, com la reforma de Gesa i de la Plaça Major, mentre que les inversions als barris han estat limitades. Per exemple, es destaca que les inversions previstes en la reforma d'habitatges al Camp Redó o en l'adquisició de casals de barri són clarament insuficients.


Una altra mostra de la manca d'equitat és el retard en l'execució de l'ampliació dels casals de barri, com en el casal de Son Oliva, on malgrat l'acord d'adquisició d'un local, les actuacions necessàries no s'han dut a terme, privant la ciutadania d'un espai fonamental per a la seva participació i cohesió social.


Els socialistes presenten diverses propostes per abordar aquesta situació, incloent la posada en marxa immediata del Casal de Barri de Son Oliva, l'ampliació del CEIP Gabriel Vallseca a Son Gotleu, una nova línia  regular de transport públic, operada per l’EMT Palma, que connecti la barriada de Sant Agustí amb l’àrea d’intercanvi de Portopí, la licitació de la primera fase de la remodelació del carrer Manacor i la continuació de les millores a les voreres, així com l'acceleració de la posada en marxa de les escoles d'infants públiques 0-3 previstes.


En definitiva, el PSOE Palma insta a l'equip de govern a actuar de manera decidida per garantir una distribució equitativa de les inversions, posant l'accent en les necessitats dels barris de Palma i contribuint a millorar la qualitat de vida dels seus habitants.
Comments


bottom of page