top of page

Reforcem la neteja de Palma un 62%

Un dels compromisos dels socialistes de Palma és continuar millorant la neteja de la ciutat. Jose Hila, alcalde de Palma: "La Palma que Funciona és un dels eixos prioritaris de la nostra acció de govern. Per això invertim recursos i temps en la millora del dia a dia, de la neteja de la ciutat, una demanda constant de la ciutadania".

EMAYA ha incrementat en un 62% les accions de neteja de contenidors en 2022. El servei de neteja interior i exterior i la rentada de les àrees de contenidors milloren les seves freqüències, amb més recursos i pressupost durant aquest any. Des que va entrar en funcionament el servei especial de neteja de contenidors s'han executat 105.650 actuacions de neteja i manteniment preventiu en contenidors i la neteja interior i exterior de 14.530 contenidors de totes les fraccions.

La millora del servei de neteja i manteniment de contenidors es va posar en marxa el novembre de 2020 i enguany, a partir del mes d'abril, s'han incrementat els serveis i, molt especialment, la freqüència de les accions de neteja.

El servei també inclou les reparacions dels contenidors, segons les necessitats detectades en les inspeccions de manteniment, les detectades pel servei de recollida de residus o notificades per la ciutadania. L'objectiu és que no hi hagi en la via pública contenidors amb esquerdes, cops ni deformacions, que el sistema d'obertura funcioni en tot moment (pedal i manetes).

Les actuacions que realitza aquest servei són:

Neteja completa camió neta-contenidors:

 • Interior i exterior i desinfecció dels contenidors

 • Interior i exterior i desinfecció dels contenidors

 • Aquesta tasca inclou la neteja de l'àrea, retirada de residus de sota els contenidors, neteja del paviment. o La neteja es realitza amb productes biodegradables i no es podran utilitzar productes agressius que puguin danyar la imatge dels contenidors.


Neteja exterior dels contenidors:

 • Retirada de restes de residus que puguin trobar-se, es netegessin amb més profunditat les boques dels contenidors.

 • Eliminació de grafitis.

 • Es netejarà amb aigua a pressió, productes de neteja i odorizante.

 • Neteja mitjançant escombratge i aigua a pressió del paviment adjacent als contenidors. Quan es trobin un residu en el sòl del contenidor, hauran d'introduir-lo en el contenidor corresponent, i recol·locar tots els voluminosos en un lloc en el qual no impedeixin la recollida ni generi molèsties als ciutadans.

Manteniment preventiu mensual:

 • Eliminació de pintades i adhesius aliens als contenidors.

 • Revisar i substituir si estan en mal estat els adhesius i senyalitzacions pròpies dels contenidors.

 • Revisar i substituir els codis QR i pictogrames informatius dels contenidors.

 • En el cas dels contenidors de matèria orgànica es realitza també la neteja de la boca, revisió del tancament i comprovació del nivell de la bateria. Els contenidors de matèria orgànica tenen un sistema d'obertura amb la targeta ciutadana, que inclou també un registre de les dades dels usuaris.

Aquestes millores introduïdes suposen que es passa de 13.951 accions de rentada de contenidors realitzades el 2021 a les 22.609 previstes per a 2022, un increment del 62%. Quant a les tasques de manteniment preventiu, es passarà de les 69.990 actuacions de 2021 a les 73.023 en 2022, la qual cosa suposa un increment del 4,3%.

Els socialistes incrementem serveis i dupliquem freqüències perquè és el nostre compromís amb la ciutadania, dediquem més recursos i demanem col·laboració per a ajudar a no embrutar, deixar els residus dins o respectar els horaris.

bottom of page